info@rufoclean.nl 071 - 541 4095

RUFO Projecttoezicht neemt u al het werk uit handen

De complexbeheerders van RUFO Projecttoezicht nemen de meest uiteenlopende taken van u over. Op deze pagina vindt u daarvan een goed beeld. Zijn er werkzaamheden die u wilt uitbesteden die u hier niet terug heeft kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande knop. Bij RUFO is alles bespreekbaar en bijna niets onmogelijk!

Direct contact

projecttoezicht diensten

Aanspreekpunt voor huurders

Of het nu gaat om een winkelcentrum of een wooncomplex… waar wordt samengeleefd gelden afspraken over hoe we dit doen. En na het maken van afspraken is het de bedoeling dat iedereen zich er ook aan houdt. De complexbeheerder ziet erop toe dat het huishoudelijk reglement en de huisregels binnen uw complex worden nageleefd door gebruikers, bewoners en leveranciers.

Het kan natuurlijk voorkomen dat een gebruiker/bewoner een klacht heeft. De complexbeheerder is hiervoor het vaste aanspreekpunt. Waar mogelijk wordt de klacht direct afgehandeld en indien afhandeling meer tijd in beslag neemt, houdt de complexbeheerder de gebruiker/bewoner actief op de hoogte van de voortgang. Uiteraard behoort ook klachtpreventie tot het takenpakket van onze beheerders. Wanneer ze voorzien dat geplande gebeurtenissen (bijv. onderhoudswerkzaamheden) overlast zullen veroorzaken, informeren zij gebruikers, bewoners en/of bezoekers actief. Ook nemen ze maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

RUFO complexbeheer

Contactpersoon overheidsinstanties en veiligheidsbedrijven

Veiligheid staat voorop! Dat is bij ons zo en dat geldt zeker weten bij u net zo goed. RUFO Projecttoezicht doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw huurders, bewoners en bezoekers een zo veilig mogelijke omgeving kunt bieden. Onze complexbeheerders hebben daarom de taak altijd volledig geïnformeerd te blijven op het gebied van o.a. brandbestrijding, vluchtmogelijkheden, criminele activiteiten en/of individuen, terrorisme et cetera. Hiervoor hebben zij regelmatig overleg met de wijkagent, de brandweer, handhaving en betrokken gemeentelijke ambtenaren. Ook dragen zij zorg voor het doen van aangifte bij de politie of schademeldingen, mocht dat onverhoopt nodig zijn.

Begeleiding en controle van externe bedrijven

Om uw locatie tip top onderhouden en verzorgd te houden, zijn er dagelijks diverse bedrijven actief in het complex. Denk aan schoonmaakbedrijven, beveiligingsbedrijven en één of misschien zelfs meer onderhoudsbedrijven. Onze complexbeheerders kennen alle door u gemaakte afspraken, programma’s en gegeven opdrachten zodat u volledig ontzorgd bent in de begeleiding en controle van deze partijen.

Onze complexbeheerder voert zo vaak als gewenst controles uit op gebied van schoonmaak en beveiliging en treedt waar nodig ook corrigerend op. Bij onderhoudswerkzaamheden wordt erop toegezien dat de nodige veiligheidsregels in acht worden genomen, worden de gewerkte uren geregistreerd en werkbonnen gecontroleerd en afgetekend. Daarnaast ziet de complexbeheerder erop toe dat het werkgebied vervolgens opgeruimd en netjes achterblijft.

Controles uitvoeren

Voorkomen is beter dan genezen. En om te kunnen voorkomen, is controle van groot belang. Onze complexbeheerders vervullen een signaalfunctie op allerlei gebieden. Stuiten zij op een storing of mankement, dan repareren ze waar mogelijk direct zelf. En blijkt er specialistische hulp nodig? Dan schakelen zij deze voor u in.

De beheerders van RUFO Projecttoezicht controleren o.a.:

  • Het functioneren van het vuilafvoersysteem en netheid van de opslagruimtes.
  • Daken en hemelwaterafvoeren op vervuiling en/of beschadiging.
  • Aanwezigheid van verzegelde brandblusapparatuur op juiste locaties.
  • Juiste afsluiting van technische en algemene opslagruimtes.
  • Op gladheid bij winters weer. Op risicovolle plaatsen verzorgen zij direct gladheidbestrijding.

Dit is slechts een kleine greep uit onze werkzaamheden, dat voornamelijk bestaat uit het toezichthouden op schoon, veilig, heel en groen.

Schoonmaak- en kleine onderhoudswerkzaamheden

Voor ieder klein onderhouds- of schoonmaakklusje een extern bedrijf laten komen, daar zit u hoogstwaarschijnlijk niet op te wachten. Dat kost immers tijd en geld. Een groot deel van dit soort werkzaamheden kunnen onze complexbeheerders voor u oppakken. Welke dit mogen zijn, dat stemmen we samen met u af. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Reparaties aan hang- en sluitwerk, verlichting of lekkages.
  • Verwijderen van graffiti, aanplakbiljetten en/of stickers.
  • Timmerwerk.
  • Schoonhouden van kantoor- en/of technische ruimte.
  • Verhelpen van verstoppingen of kleine elektrische storingen.
rufo schoonmaak werkzaamheden

Verhelpen van storingen

Een liftdeur die niet sluit, een roltrap die stilstaat of automatische klapdeuren die niemand binnenlaten… op storingen zit u niet te wachten. Toch komen ze zo nu en dan voor. In dat geval zal de complexbeheerder de installatie herstarten volgens de instructies van de installateur. Houdt de storing na herstart nog aan? Dan zorgt de complexbeheerder ervoor dat deze zo snel mogelijk verholpen zal worden. Onze mensen verzorgen hiervoor het contact met de installateur en de begeleiding van de monteur op locatie.