info@rufoclean.nl 071 - 541 4095

Mens en milieu staan centraal bij RUFO

Bij RUFO vinden we het belangrijk dat we ons stuk van de verantwoordelijkheid voor de wereld waar wij in leven op ons nemen. Daarom zijn wij continue bezig om onze middelen, materialen en bedrijfsprocessen duurzamer en gebruiks- en milieuvriendelijker te maken. Staat verantwoord ondernemen bij u ook voorop? Dan zijn wij hét schoonmaakbedrijf voor u.

Neem eens contact op met ons

rufo directie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij RUFO werken we met mensen. We zijn ons er heel erg van bewust dat onze medewerkers de sleutel tot ons succes zijn. Immers, zij zijn degenen die onze diensten uitvoeren en onze beloften waarmaken. Investeren in de kwaliteit en tevredenheid van onze mensen staat bij ons daarom hoog in het vaandel. We zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, bieden doorgroeimogelijkheden aan onze medewerkers en hebben samen met DZB Leiden een programma ontwikkeld waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het vak kunnen leren en zo hun kans op volwaardig meedraaien in de samenleving te vergroten.

SieV Keurmerk Nederland

RUFO Schoonmaakdiensten is in het bezit van het Schoonmaken-is-een-Vak (SieV) Keurmerk Nederland. Dit betekent dat wij werken volgens de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, dat we de juiste RI&E inzetten en gebruiken bij al onze schoonmaakprojecten en dat we de Cao voor de Schoonmaak naleven.

rufo verantwoord ondernemen

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag verenigt de gezamenlijke belangen van marktpartijen en geeft aan hoe wij kunnen bijdragen aan de verantwoorde inkoop en uitvoering van schoonmaak. RUFO Schoonmaakdiensten waardeert de code en onderschrijft de doelen en inhoud ervan. We zien het als prima uitgangspunt om samen te streven naar evenwichtigere marktverhoudingen en respect voor schoonmakers en hun vak. Omdat wij het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk partijen de Code ondertekenen, promoten wij dit actief onder relaties.

De Code geeft daarnaast aan dat opdrachtgevers ook medeverantwoordelijk zijn voor goede arbeidsomstandigheden van het schoonmaakpersoneel. Daarbij dienen verschillen in faciliteiten en bejegening tussen eigen medewerkers en schoonmakers te worden voorkomen.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Deze Prestatieladder is een wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie-instrument én een kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. Het is gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Bij PSO kijkt men naast het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van het totale personeelsbestand ook of de organisatie zorgvuldig omgaat met de medewerkers. We zijn er trots op dat ons bedrijf op de hoogste trede (trede 3) van de PSO ladder staat.

DZB Leiden

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Daarom hebben wij een samenwerkingsverband met het re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden, DZB Leiden. We hebben een leer-werktraject opgezet waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het schoonmaak vak kunnen leren. Het doel van dit traject is duurzame uitstroom naar betaald werk. Voor de één is dat een korte periode, voor de ander is het misschien nooit een reële optie. Wij begeleiden een ieder zolang als het nodig is.

Het werken met deze doelgroep kost in eerste instantie meer tijd dan normaal, maar wanneer ze eenmaal zijn ingewerkt zijn het heel loyale en gemotiveerde medewerkers Ze zijn trots op het werk dat ze doen en nemen dat heel serieus. Inmiddels hebben we bij RUFO Schoonmaakdiensten al meerdere medewerkers een contract voor een fulltime baan kunnen aanbieden. Andere medewerkers zijn dankzij dit programma doorgestroomd naar een andere baan.

rufo dzb

SPARK

RUFO Schoonmaakdiensten is lid van SPARK, het MVO platform voor werkgevers uit de Leidse regio die zich sterk maken voor sociaal ondernemen en zich inzetten voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een arbeidsplaats vinden. Naast dat de ondernemers elkaar motiveren en helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, inspireren zij elkaar ook over duurzamer en kostenbewuster ondernemen.

Goed Hart Keurmerk

Dit keurmerk hebben wij verdiend doordat wij bewezen ons inzetten om de wereld te verbeteren en dat we goed doen voor medewerkers en milieu.

Duurzaamheid

In al onze bedrijfsactiviteiten houden wij rekening met de belangen van betrokken personen, milieu en maatschappij. Ons bedrijfspand is goed geïsoleerd, zodat er zo min mogelijk energieverlies is. Via de zonnepanelen op het dak wekken wij op een duurzame manier zelf stroom op. Zonlicht wordt zonder uitstoot van broeikasgas CO2 omgezet naar elektriciteit. Verder is het hele pand voorzien van energiezuinige LED verlichting en zijn alle machines en appraten voorzien van een eco/spaarstand.

Onze administratieve systemen zijn digitaal, waardoor er nog nauwelijks papier wordt gebruikt. Voor de dagelijkse communicatie met opdrachtgevers en het maken van rapportages maken onze projectleiders gebruik van een iPad. Verder scheiden wij ons afval, recyclen we gebruikte flessen en zamelen we oude bedrijfskleding in voor hergebruik.

Bij RUFO werken wij zoveel mogelijk met milieubewuste middelen en materialen. Daarnaast promoten we het gebruik ervan ook actief bij onze klanten en zijn we met onze leveranciers altijd op zoek naar duurzamere oplossingen binnen ons vakgebied.

Afvalstromen scheiden met Biobox

RUFO Schoonmaakdiensten & Quality Services leveren een zeer duurzame combinatie van afvalbakken op huurbasis. Hiermee bieden we een concrete en heldere manier om afvalstromen beter te scheiden, waardoor het milieu minder belast wordt.

 

Reinigingsmiddelen met EMAS-registratie

Al onze reinigingsmiddelen van Kleen Purgatis zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en hebben een EMAS registratie. Dit betekent dat ze zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakking. Bovendien zijn veel van deze reinigingsmiddelen leverbaar met Ecolabel en zijn ze verpakt in zuinige doseersystemen om overdosering tegen te gaan.

Afvalzakken met Cradle to Cradle label

De afvalzakken van RUFO dragen het Cradle to Cradle label, niveau Bronze. Dit betekent dat de gebruikte materialen voor 75% als niet toxisch worden beoordeeld en niet voorkomen op de lijst verboden materialen. Daarnaast is minimaal 5% van de energie die de producent gebruikt duurzaam opgewekt. Deze afvalzakken zijn volledig recyclebaar en aan het einde van de levenscyclus keren de materialen bij juiste verwerking (afvalscheiding) terug als grondstof.

Cradle to cradle systeem

Vloerpads met Green Seal™ milieu certificaat

Onze Marat pads zijn voorzien van het Green Seal™ certificaat voor Milieu Innovatie. Deze certificering is gebaseerd op een snellere biologische afbraak in vuilstortplaatsen en een 100% gerecycled materiaal/natuurlijke vezel (zie ook GreenSeal.org/GS20). Verder zijn de pads gemaakt van uitsluitend gerecycled PET plastic uit frisdrank en waterflessen. Daardoor is de afvalberg jaarlijks miljoenen plastic flessen armer.

Sanitaire hygiëne producten met Ecolabel

Het van oorsprong Finse bedrijf Katrin is onze leverancier voor sanitaire hygiëne. Zij leveren verreweg de meest duurzame producten op dit gebied. Al het plastic dat zij gebruiken is gerecycled en het papier van Katrin draagt zowel het Ecolabel als het Scandinavische Nordic Ecolabel. Het hout dat als grondstof gebruikt wordt is bijna geheel afkomstig uit gecertificeerde bossen. Bij Katrin gaat geen hout verloren, ze gebruiken de hele boom. En voor elke boom die wordt gekapt, worden vier nieuwe geplaatst.

ISO9001- en ISO14001-certificering

Onlangs is RUFO Schoonmaakdiensten gestart om onze organisatie te laten begeleiden naar de ISO9001- en ISO14001-certificering. Inmiddels zijn de eerste afspraken ingepland, waarin de eerste acties worden uitgezet om dit gewenste resultaat te behalen. De komende periode zullen de nieuwe normelementen intern besproken en geïmplementeerd worden. Om beide certificaten te behalen is conform planning onze organisatie medio oktober 2023 gecertificeerd conform beide bovenstaand beschreven normen.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Onze mensen zijn de sleutel van ons succes. Daarom steunen en waarderen wij vanaf de eerste dag het doel en de inhoud van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Deze code spreekt bedrijven aan om op een sociaal verantwoordelijke manier opdrachten uit te zetten en uit te voeren. De code ziet onder andere toe op oprechte aandacht voor de medewerker, duurzame inzetbaarheid, oog voor elkaars belangen, een eerlijke prijs en transparantie. Door de de code weten medewerkers dat ze gewaardeerd worden en kunnen ze onder goede arbeidsomstandigheden kwalitatief goed werk uitvoeren.

rufo code verantwoordelijk marktgedrag

RUFO schoonmaakdiensten is Crohill schoner schoon partner

Schoonmaakbedrijf RUFO is sinds deze maand trotse Crohill schoner schoon partner en draagt daarmee bij aan de missie van Crohill: de hele schoonmaakbranche duurzamer maken.

Lees het hele artikel

het logo van de plastic soup foundation