info@rufoclean.nl 071 - 541 4095

TFP Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp

TFP is een internationale groep van vruchtbaarheidsklinieken en wereldwijd erkende IVF-specialisten. Goede hygiëne, schoonmaak en onderhoud zijn in dit soort klinieken (net als in andere zorginstellingen) van cruciaal belang. Wij zijn er trots op dat we met RUFO Schoonmaakdiensten vanuit onze expertise bijdragen aan het comfort en de veiligheid van de cliënten van TFP Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp.